Dřevěné eurookno profil IV92 s trojsklem

 • Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,7 W.m-2K-1
 • Konstrukční tloušťka hranolu 92 mm
 • Izolačním trojsklo 4-18-4-18-4 Ar, Ug=0,5 W.m-2K-1,
  teplý rámeček chromatech ultra / swisspacer
 • Zvuková izolace okna Rw = 32 dB

Popis okna:


 • lepený dřevěný eurohranol, z dřevin smrk napojovaný a fixní; Borovice napojovaná a fixní; Meranti fix)
 • celoobvodové kování MACO Multi Matic - otvírání a sklápění křídla pomocí jediné kliky hlubší drážka na kování = vyšší bezpečnost !!!
 • bezpečnostní okenní klika HOPPE Secustik - proti odvrtání zvenku
 • moderní rámová eloxovaná okapnice SPREE seříznutá na pokos bez problematických plastových koncovek křídlová eloxovaná okapnice seříznutá na pokos bez problematických plastových koncovek
 • dvě celoobvodová těsnění z trvale pružného materiálu
 • Izolačním trojsklo 4-18-4-18-4 Ar, rámeček chromatech ultra / swisspacer, součinitel prostupu tepla trojskla 0,5 W.m-2.K-1
 • ekologické vodou ředitelné nátěrové hmoty na akrylátové bázi značky GORI

Třístupňová aplikace nátěrového systému:

 • 1. impregnace dřeva proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu – máčení celého výrobku
 • 2. základ pro dokonalé přilnutí vrchního laku ke dřevu – máčením celého výrobku
 • 3. Ošetření V-spár a čelního řeziva
 • 4. vrchní lak – nástřik vysokotlakou technologií